Contoh Isi Undangan Pernikahan Dalam Bahasa Jawa

Contoh konsep teks atau kata-kata undangan pernikahan bahasa jawa

Contoh Isi Undangan Pernikahan Dalam Bahasa Jawa

Kata-kata undangan pernikahan?

Kata-kata atau teks dalam undangan pernikahan adalah hal yang sangat penting dalam penulisan undangan pernikahan. Ada beberapa contoh penulisan kata-kata undangan pernikahan dalam bahasa jawa sebagai berikut:

Contoh-contoh isi undangan pernikahan dalam bahasa jawa

Contoh isi undangan pernikahan dalam bahasa jawa

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kairing Sagunging Pakurmatan.
Sesarengan kalian serat menika kula nyaosi pirsa, mugi Gusti Allah SWT
Tansah hangganjar kawilujengan ing samudayanipun
Kulo badhe hanggadhahi khajat hangemah-emahaken yoga kulo estri ingkang name,

Siti Zulaikha
Putri Bapak Ganjar Purnomo & Ibu Zaenab

Kaliyan

Andi Permana
Putra Bapak Much. Hardjo & Ibu Siti Sumarsih

Ingkang menika, menawi sepen ing sedaya reribetan saha dhangan ing penggalih,
Keprenga kulo ngaturi rawuh panjenengan sekaliyan
Ing pahargyan dhauping pinangenten mbenjang,

Dinen : Sabtu
Surya kaping : 4 November 2014
Panggenan : Gedung Madu Chandya Yogyakarta

Saperlu hangestreni saa paring donga pangestu
Dhumateng pinaganten kekalih sumrambah ing sedayanipun.
Mekaten atur kula, awit rawuh saha paring dinga pangestunipun Bapak Ibu sekaliyan, kulo ngaturaken aguningin panuwun. Matur nuwun

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Atur taklim kula,

Kel. Bapak Ganjar Purnomo & Ibu Zaenab
Bapak Much. Hardjo & Ibu Siti Sumarsih
      
Undangan Video Promo

Mau bikin undangan pernikahan kece kayak gini?

Bikin sekarang